top of page

Neurologie in het kort:

Neurologie is het medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en spieren. Klachten waar wij als neuroloog vaak mee te maken hebben zijn hoofdpijn, dubbelzicht, gevoelsstoornissen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, bewustzijnsdaling, geheugenproblemen, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen. Ziekten die gediagnosticeerd en behandeld worden door een neuroloog zijn onder andere epilepsie, migraine, neuropathische pijnen, multiple sclerose (M.S.), ziekte van Parkinson, dementie, beroerte, polyneuropathie, spierdystrofie, amyotrofische laterale sclerose (ALS) en hersentumoren.

brown%20brain%20decor%20in%20selective-f

Elektrofysiologische onderzoeken verlenen ons meer inzicht in de diagnose:
• EEG (elektro-encefalografie): hierbij wordt de elektrische activiteit van de hersenen onderzocht
• EMG (elektromyografie): hierbij worden zenuwschade en spierafwijkingen onderzocht
• EP (geëvokeerde potentialen): hierbij wordt de functie van bepaalde zenuwbanen onderzocht (de gevoelsbaan, visuele baan of de gehoorszenuw)

Nuttige Links

- Hoofdpijndagboek: Klik hier

- Dagboek bij Ziekte van Parkinson: Klik hier

- Medische vragenlijst rijgeschiktheid bij CARA: Klik hier

- Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 1: Klik hier

- Folder Epilepsieliga ‘Epilepsie en rijbewijs’: Klik hier

- Vlaamse Parkinsonliga: Klik hier

- MS-verpleegkundige: Klik hier

- Herinneringskaart Exelon pleister: Klik hier

- ALS-liga: Klik hier

bottom of page